Ondernemersevent in Lubbeek brengt lokale handelaren samen…

De gemeente Lubbeek heeft de lokale handelaren samengebracht op een ondernemersevent dat doorging op 5 december 2019. Tijdens dit event presenteerden de trajectbegeleiders de werking van SACHA en ging dieper in op de het tewerkstellingsaanbod in samenwerking met het OCMW.

We lieten een privé-werkgever aan het woord die reeds met SACHA samengewerkt heeft in kader van een artikel 60 – tewerkstelling, die zeer succesvol afgerond werd.

Een van de cliënten die momenteel tewerkgesteld is in een artikel 60 heeft ook zijn ervaringen gedeeld.

Nadien werd er een receptie georganiseerd waarbij we elkaar informeel konden ontmoeten. Tijdens dit ontmoetingsmoment hebben we een aantal contacten gelegd met handelaren die zeer geïnteresseerd zijn in onze werking. Ondertussen hebben drie handelaren ons concreet gecontacteerd met een vraag achter werknemers.

Leave your comment