Jaarverslag 2019
In 2019 werden er in het totaal 359 personen begeleid binnen SACHA. In het jaarverslag werden alle lopende en afgesloten trajecten cijfermatig opgenomen. Er werd een onderverdeling gemaakt tussen trajecten met oog op een professionele activering en trajecten binnen sociale activering. Daarnaast is alle informatie terug te vinden over de ondernomen acties zoals vormingen, opleidingen, overlegmomenten, het aangaan van nieuwe partnerschappen, alsook over de verwachtingen van de toekomst. U vindt het jaarverslag terug door te klikken op onderstaande link:

Leave your comment