Over sacha

Indien je een uitkering (werkloosheid, ziekte, invaliditeit, integratietegemoetkoming , inkomensvervangende tegemoetkoming), leefloon, ontvangt of je bij het OCMW gekend bent zal de dienst sociale activering je verder helpen. Dit in het kader van loopbaanbegeleiding en de maatschappelijke integratie. Mensen kunnen zich ook vrijwillig aanmelden bij de dienst om zich te laten begeleiden. Wanneer je een leefloon ontvangt is de begeleiding meer bindend. Dit wil zeggen dat er een aantal zaken van jou worden verwacht en dit ook wordt afgetoetst.
De dienst sociale activering wil iedereen terug een volwaardige dagbesteding en professionele loopbaan bezorgen.