Werkgever

Wat is een tewerkstelling artikel 60 §7?

Een tewerkstelling met toepassing van artikel 60§7 is een tewerkstellingsmaatregel waarbij het OCMW gerechtigden op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp, een baan verschaft.

Met andere woorden kan een cliënt aan de slag in het kader van artikel 60§7 als hij/zij tegelijkertijd:

 Gerechtigd is op een leefloon of op financiële maatschappelijke hulp;
 Ingeschreven bent in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
 Niet gerechtigd bent op volledige sociale uitkeringen.

Een tewerkstelling via artikel 60§7 heeft als doel de werknemer het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid. Op die manier zal de werknemer nadien in staat zijn om sociale uitkeringen aan te vragen en heeft bovendien meer kansen op de reguliere arbeidsmarkt.

Het aantal te presteren arbeidsdagen om recht te openen op sociale uitkeringen is afhankelijk van de leeftijd:

 Personen jonger dan 36 jaar moeten 312 arbeidsdagen presteren in een periode van 21 maanden voorafgaand aan de aanvraag.
 Personen tussen 36 en 49 jaar moeten 468 arbeidsdagen presteren in een periode van 33 maanden voorafgaand aan de aanvraag.
 Personen vanaf 50 jaar moeten 624 arbeidsdagen presteren in een periode van 42 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Kan iedere organisatie een werknemer via artikel 60 §7 in dienst nemen?

Een cliënt die aan de voorwaarden doet om te starten in een tewerkstelling artikel 60 §7, kan in principe in elk bedrijf, sociale organisatie, … aan de slag.
Er is geen beperking op het aantal werknemers die u in artikel 60 §7 kan inschakelen.

Wat is de kostprijs van een werknemer die ik in dienst neem in artikel 60 §7?

Een tewerkstelling via artikel 60 § 7 is zowel voor een organisatie als voor een privébedrijf financieel voordelig.
Als werkgever betaalt u enkel het verschil tussen de brutoloonkost en de subsidies die het OCMW ontvangt. Dit maakt dat de loonkost beperkt is.

Het bedrag, dat u als werkgever betaalt, hangt af van de leeftijd van de cliënt en zijn hoogst behaalde diploma.
Een sociale organisatie, VZW, scholen, e.d. betalen maximaal 700 euro voor een voltijdse werkkracht.

Als privébedrijf met winstoogmerk heeft u recht op een extra premie (opleidings-en omkaderingspremie) die bepaalde opleidingen en begeleidingskosten dekt. Deze premie bedraagt voor een voltijdse tewerkstelling: 250 euro per maand en dit voor maximaal 12 maanden. Dit maakt dat u als privébedrijf het eerste jaar maximaal 450 euro betaald. Na 12 maanden betaalt u ook een bijdrage van 700 euro.

Aanwerving van een werknemer via artikel 60§7?

Werken via artikel 60§7 houdt in dat het OCMW optreedt als werkgever. Het OCMW kan de werknemer laten werken in zijn eigen diensten of men kan de werknemer ter beschikking stellen van een derde werkgever. Dit kan een werkgever in de privésector alsook in de sociale sector zijn.

De werknemer krijgt een contract van bepaalde duur, afhankelijk van zijn/haar leeftijd en het aantal arbeidsdagen die reeds gepresteerd zijn. Na positieve evaluatie wordt dit contract verlengd met een contract van onbepaalde duur. (= tot het moment waarop er voldoende arbeidsdagen bewezen worden om het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen)

Aangezien het OCMW optreedt als werkgever draagt uw organisatie geen enkele juridische of administratieve verantwoordelijkheid. Naast het aanbieden van het contract, staat het OCMW ook in voor het in orde brengen van alle nodige verzekeringen, en andere verplichtingen. Hiervoor wordt enkel een beperkte bijdrage verwacht.

De rol van het OCMW binnen een tewerkstelling via artikel 60 §7?

In eerste instantie is het de bedoeling dat de werkgever en de trajectbegeleider van het OCMW in contact komen met een kandidaat. Als werkgever kan u enkele openstaande vacatures doorgeven aan de trajectbegeleider. Zij gaat vervolgens op zoek naar de perfecte match.

Anderzijds kunnen cliënten naar het OCMW komen met een vraag om bij bepaalde organisaties/bedrijven aan de slag te gaan. In dit geval neemt de trajectbegeleider contact op met het bedrijf of de organisatie in kwestie.

Na het eerste contact per mail/telefoon/… wordt er, indien gewenst, een kennismakingsgesprek gepland. De trajectbegeleider gaat samen met de cliënt langs in het bedrijf of de organisatie. Samen worden de taken en andere praktische zaken besproken.

Bij een positief gesprek maakt de trajectbegeleider een contract op voor de cliënt en een samenwerkingsovereenkomst voor de werkgever.

Van zodra de cliënt in dienst komt en dus een werknemer wordt, staat de trajectbegeleider in voor evaluatiegesprek op regelmatig tijdstippen (na maand één en nadien iedere 3 maanden).

Wanneer er problemen op de werkvloer zouden opduiken, kunnen zowel de werknemer als de werkgever terecht bij de trajectbegeleider om te bemiddelen en oplossingen te zoeken.

Wat na een tewerkstelling via artikel 60 §7?

Wanneer de werknemer voldoende dagen bewezen heeft om zijn rechten op werkloosheidsuitkeringen te openen, loopt het contract automatisch af. Wanneer u tevreden bent over de werknemer kan u beslissen om hem/haar een contract in uw bedrijf/organisatie aan te bieden.

Wanneer u niet tevreden was over de tewerkstelling komt de cliënt terug op regelmatige basis naar de trajectbegeleider om een nieuwe geschikte tewerkstelling te vinden.

Wat als een tewerkstelling via artikel 60 §7 toch niet zo goed loopt als verwacht?

Soms gebeurt het dat na één of meerdere maanden blijkt dat een werknemer niet geschikt is voor de reguliere arbeidsmarkt. Indien u dit merkt is het belangrijk om een signaal te geven aan de trajectbegeleider zodat er een screening opgestart kan worden en de werknemer (op korte termijn) kan doorstromen naar een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat u de samenwerking met de werknemer op ieder moment kan stopzetten, wanneer er problemen of onenigheden optreden. Het OCMW is de werkgever en dient in dit geval op zoek te gaan naar een nieuwe tewerkstellingsplaats.

Ik heb interesse om een leefloongerechtigde in te schakelen via art.60 §7,
Wie contacteer ik?

Wanneer u een openstaande vacature heeft kan u steeds contact opnemen met:

Anneleen via anneleen@sacha-hageland.be of 0492/46 07 74
Muriël via muriel@sacha-hageland.be of 0499/88 28 16

Zij zullen ervoor zorgen dat de vacatures in alle OCMW’s verspreid worden en dat er een match gevonden wordt om de vacature in te vullen.